El primer portal per gestionar borses de treball i pràctiques

La funció d'Aulabora és facilitar i agilitzar el contacte entre empreses, alumnes, ex-alumnes i centres educatius.

Laptop

Temps

Redueix dràsticament el temps dedicat als processos relacionats amb els convenis de pràctiques i les ofertes de feina.

Temps

Oferta

El sistema permet a les empreses publicar ofertes de feina i convenis de pràctiques dirigits a la vostra oferta formativa.

Control

Gestió

Gestiona les ofertes de feina, convenis, tutors i alumnes d'una manera fàcil i ràpida. Observa quins alumnes reben les ofertes.

Gestio